De verenigings contributie

Beste Taekwon-doïn / Leden, ouders en verzorgers,

U dient er zelf voor te zorgen dat de contributie afgedragen is.

Is het vergeten dan krijgt men een notabrief je mee en met het verzoek om ook de volgende maand gelijk te betalen.

De contributie is maandelijks

€21,00

 

Hier onder de CONTRIBUTIE BIJ VOOR UITBETALING  indien het voor de 1ste van de maand betaald is

1 maand                                                

€20,-

 

Per 2 maanden

€40,-

 

Per 3 maanden ( kwartaal )

€57,-

 

Per 4 maanden

€75,-

 

Per 12 maanden ( jaar )

€225,-

 

 

 

Contante Contributie betaling of op rekening

Contant

of

Per bank

-U kan het contributiekaartje ontvangen dit is afgetekend je betaal bewijs

-Zit men in de eerste groep kom dan om 18:45 ! naar de leraar

-zet men in de 2de of 3de groep kom dan om 21:00 ! naar de leraar

-tip; Heeft u bij contante betaling gepast neem het dan in een envelop  mee met naam er op

 

 

voor het begin van de maand.

-Via internetbankieren overmaken naar de rek. van de vereniging

 

 Naar IBAN rekening nummer: 

NL76 RABO 03312.97.434

Te name van :  M. Van Tol

Omschrijving: contributie + naam van het lid

 Andere kosten:

-Nieuwe leden :                       Eenmalige inschrijfkosten die gelijk zijn aan een contributiemaand

-Examen:                                 €15,00 Dit vind o.a. buiten de vaste les plaats waarvoor er extra de zaal gehuurd word, extra materiaal en

                                                of een band verstrekt word

-Extra clubactiviteit:      Soms kan er een wedstrijd, extra lange/workshop training, of uittraining zijn deze kosten 

                                    kunnen verschillen

      en dit word tijdig aangekondigd en zijn niet altijd verplicht soms wel noodzakelijk wil men naar een volgende graad

-Materiaal:                               Bij de vereniging kan veel besteld worden dit kan eventueel voordeliger zijn dan elders  en let op er zijn                                                  materialen die verplicht aangeschaft dienen te worden

-Bondcontributie:                      Zoals in het inschrijf formulier vermeld, als wij als club van een bond lid zijn dan diend                                             jaar lijks  in November  de  bondscontributie betaald te worden van €25,-, dit word tijdig aangekondigd.

*- Wist u dat de Leden een vaste traingroep hebben op vrijdag avond, waar men in schoolvakanties er van af mag wijken.

  En je bent voor 12 maanden per jaar contributie verschuldigd.

  Je kan zelf door omstandigheden lessen missen ziekte/lange vakantie /blessure enz.

  De groep kan ook een les missen door dat de leraar een of meerdere lessen af last dat kan aangekondigd

  of onaangekondigd bij ziekte of overmacht Graag enig begrip hier voor indien deze laatste situatie zich voor doet.                               

  Daarnaast word geregeld zonder extra kosten extra training aangeboden maar het spreekt niet van zelf dat na boven genoemde verzuim een nieuwe les   aan geboden word !

 

* -Ook enkele keren per jaar hebben we geen zaal.

  -En (in de zomermaanden)  kan het zijn dat de trainingen buiten bij de zaal plaats vinden b.v. week 29 tot en met 34

 

De contributie is voor iedereen gelijk en deze moet ook maandelijks voor het begin van de maand betaald worden.

Wij zijn een heel kleine non-profit sportvereniging en deze contributie is nodig voor de vaste lasten en middelen van de vereniging

Lukt het niet te betalen dan word het lastig om mee te kunnen blijven trainen of

U kunt hulp vragen; Dat kan bij de Sociale dienst van de gemeente Leiden of Leiderdorp

Zij kunnen eventueel ondersteuning aanvragen bij het jeugd sportfonds wij zijn erkend door het jeugd sportfonds